ویتنام

ویتنام

کشور ویتنام یکی از بزرگترین تولید کننده های قهوه ربوستا در جهان است.

حدود 40% از کل حجم تولید کننده قهوه ربوستا جهان در ویتنام می باشد .قهوه های استفاده شده در این شرکت  – ویتنام می باشد .مشخصات – به شرح زیر می باشد.

سایز (-)16 تا 17

رطوبت: 12.5% حداکثر

جنس خارجی و اضافه:   1%ماکزیمم

دانه سیاه و شکسته:   4%ماکزیمم

مشخصات طعمی قهوه ویتنام:

دارای طعم چوبی و خاکی

طعم خشن – ترشی علف

البته در کشور ویتنام قهوه ها عربیکا نیز کشت می شود که قهوه های عربیکا این کشور از غلظت (-) خوبی برخوردارند.